Практична підготовка

Інформація для студентів 4 курсу:

Витяг з графіку навчального процесу на 2019-2020 навч. рік

Науково-дослідна практика
Тренінг
Переддипломна практика

 

Захист звіту з практики – .