Навчально-методичне забезпечення за дисциплінами кафедри

Навчально-методичне забезпечення за дисциплінами кафедри фінансів

Гроші та кредитРобоча програма навчальної дисципліни “ГРОШІ ТА КРЕДИТ” для студентів напрямів підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030504 “Економіка підприємства” всіх форм навчання
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
Методические рекомендации к самостоятельной работе по учебной дисциплине “Деньги и кредит” для иностранных студентов направления подготовки 6.030508 “Финансы и кредит” дневной формы обучения
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Гроші та кредит” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання


 

ФінансиРобоча програма навчальної дисципліни “Фінанси” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” всіх форм навчання
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Фінанси” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання


Методичні рекомендації до практичних (тренінгових) занять з навчальної дисципліни “Фінанси” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання

Фінанси підприємствРобоча програма навчальної дисципліни “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів напряму підготовки 6.030508 спеціальності “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінанси підприємств” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання


 

ІнвестуванняМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Інвестування” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни “Інвестування” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Інвестування” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання


 

Бюджетна системаМетодичні рекомендації до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни “Бюджетна система” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” всіх форм навчання


Робоча програма навчальної дисципліни “Бюджетна система” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання

 

Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Бюджетна система” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання

Фінансова безпека підприємстваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Фінансова безпека підприємства» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної форми навчання


Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Фінансова безпека підприємства” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання

Фінансовий інжинірингРобоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий інжиніринг” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” денної форми навчання
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий інжиніринг” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий інжиніринг” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання


 

Фінансовий менеджментРобоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” всіх форм навчання
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спецiальностi 8.03050801 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання


Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий менеджмент” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання

Управління фінансовою санацієюРобоча програма навчальної дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” всіх форм навчання
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємства” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” всіх форм навчання


 

Фінансовий контролінгРобоча програма навчальної дисципліни “Фінансовий контролінг” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” всіх форм навчання
Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Фінансовий контролінг” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансовий контролінг” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” усіх форм навчання
Фінансова діяльність суб’єктів підприємництваМетодичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
Інформаційно-комунікаційне забезпеченняЛабораторний практикум з навчальної дисципліни “Інформаційно-комунікаційне забезпечення” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
Антикризова фінансова діагностикаРобоча програма навчальної дисципліни “Антикризова фінансова діагностика” для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
Фінансова математикаРобоча програма навчальної дисципліни “Фінансова математика” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
 Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни “Фінансова математика” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із на-вчальної дисципліни “Фінансова математика” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
Організація фінансової діяльностіРобоча програма навчальної дисципліни “Організація фінансової діяльності” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” денної форми навчання
 Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Організація фінансової діяльності” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” денної форми навчання
Дипломне проектуванняМетодичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів спеціальності 8.03050801 “Фінанси та кредит” (за спеціалізованими програмами) денної форми навчання
 Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” для студентів напряму підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” спеціалізації “Фінанси” денної форми навчання